சற்றுமுன்

Monday, 10 October 2011

உங்களது கணணியை வேகப்படுத்துவதற்கு

இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில் சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கணணியை பயன்படுத்துகின்றனர்.

நம்முடைய கணணிகள் வேகமாக இயங்கினால் மட்டுமே நாம் தேடும் தகவல்களை விரைவில் பெறலாம்.

சில கணணிகள் ON ஆவதற்கே பல மணி நேரம் எடுத்து கொள்ளும். அதனாலேயே கணணி வைத்திருக்கும் சிலர் அந்த கணணியை தொடுவதே இல்லை.

ஆனால் இனி அந்த கவலை இல்லை. இதையெல்லாம் போக்கிட ஒரு அழகிய மென்பொருள் ஒன்று உள்ளது. அந்த அழகிய மென்பொருளின் பெயர் SPEED UP MY PC.

இதை உங்கள் கணணியில் நிறுவினால் மெதுவான கணணியும் வேகம் பெறும்.
 

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More